Les tasques reproductives ocupen els espais marginals de l’habitatgeEl terme tasques reproductives fa referència a la feina d'atenció i cura necessària per a sostenir les nostres vides. Més enllà de la mateixa reproducció, parlem de l'alimentació, l'educació, les cures físiques i emocionals i les tasques domèstiques. Quan es defineix el programa funcional d’un habitatge convencional, els espais reservats per a les tasques domèstiques (i la seva qualitat) són reduïts al mínim.Qui som    Contacte    ︎