DE DINS CAP A FORAUna campanya
de comunicació
per a la renovació
de l’espai domèsticPoques vegades ens aturem a pensar amb una cosa tan abstracta com el concepte de llar, però fa temps que aquest requereix una profunda reflexió. Pot parèixer que l’estructura física i familiar de l’habitatge que coneixem és quelcom intrínsec a l’ésser humà, però la casa com a espai privat de descans i protecció, no compta amb més d’un segle i mig d’història. A més a més, aquesta concepció es troba íntimament lligada al sistema de pensament patriarcal.

Per afegiment, la idea d’habitatge ha sigut simplificada a través de les normatives, la publicitat, les sèries de televisió i les motivacions del mercat immobiliari, arribant a un estàndard que pot suposar un problema per a aquelles persones que no s’hi ajusten.

El confinament i la negació del carrer ha conduït a noves formes d’usar i d’interpretar l’habitatge. La casa convertida en l’espai de joc, de feina, de socialització, d’aprenentatge (i un llarg etc.), ha posat en relleu les seves carències i les seves virtuts. Lo domèstic, a la fi, està en el punt de mira.

Aprofitant l’empenta, De dins cap a fora pretén conduir a la reflexió de l’habitatge a través d’un dels llenguatges visuals que ha participat en la construcció de l’ideal domèstic: la campanya publicitària.